Dấu chân SONGZ

Sản lượng bán hàng AC Bus SONGZ

001

SONGZ đã phá vỡ kỷ lục khi sản xuất 10023 chiếc máy điều hòa không khí xe buýt vào tháng 11 năm 2017. Đây là một vinh dự lớn đối với chúng tôi.

Cơ sở sản xuất SONGZ

超酷英文新

Mạng lưới bán hàng SONGZ

7

Mạng lưới dịch vụ toàn cầu của SONGZ